phong thuy cho phong ngu

Phong thủy luận và ngoại hình gia trạch (Phần 4)

PHONG THỦY LUẬN NGOẠI HÌNH GIA TRẠCH (4) 1. Đặt giường tối kỵ phương tiết (thoát) khí, chủ về tuyệt tự, thí dụ Khảm trạch kỵ phương Đông bắc Tây nam. 2. Đặt giường tốt nhất chọn cát phương, giường kỵ đặt ngay dưới xà nhà, trước giường ngủ kỵ có cột, sau giường ngủ kỵ có khoảng trống , đầu giường không