hóa giải muộn phiền

Cỏ Vong Ưu (Cỏ Huyên) – Vật Phẩm cá tường hóa giải phiền muộn, giúp dễ sinh con trai

Cỏ vong ưu hóa giải buồn phiền, giúp dễ sinh con trai Cỏ huyên là một loại cỏ ăn được người ta cho rằng ăn vào có thể quên tất cả phiền muộn, nên được gọi là vong ưu thảo (cỏ quên sự lo buồn). Người xưa cho rằng, ăn cỏ huyên sẽ giúp quên hết muộn phiền, và giúp sinh con trai, vì thế cỏ huyên