căn hộ chung cư theo cách nhìn phong thủy

Căn hộ chung cư và những yếu tố dưới góc nhìn của phong thủy – Phần 5

Căn hộ chung cư từ góc nhìn phong thủy   P.5 Đèn trang trí phối hợp cho hợp lý từng chổ và cũng tùy thuộc vào màu sắc của bức tường… Vấn đề trên là những điễm nhấn quan trọng nhất của phong thủy cho căn hộ chung cư. Hiện nay, số lượng căn hộ chung cư ở các đô thị rất nhiều. Đối với người

Căn hộ chung cư và những yếu tố dưới góc nhìn của phong thủy – Phần 4

Căn hộ chung cư từ góc nhìn phong thủy   P.4 Nhiều người cho rằng khi chọn nhà thì phải xem hướng chính, hướng của tòa nhà chung cư. Sau đó dựa vào phương hướng trên, tính vào tuổi cung trạch của gia chủ, để sắp xếp vị trí vật dụng trong nhà cho hợp lý. Hiện nay, số lượng căn hộ chung cư ở các

Căn hộ chung cư và những yếu tố dưới góc nhìn của phong thủy – Phần 3