Phong thủy luận và ngoại hình gia trạch (Phần 3)

cong ngo Phong thủy luận và ngoại hình gia trạch (Phần 3)

1. Hai cánh cổng phải có độ lớn bằng nhau, nếu cánh bên tả lớn hơn, chủ thay vợ, nếu cánh hên hữu lớn hơn, chủ cô quả.

2. Cây lớn chắn ngang trước cửa, chủ tiền tài ít, thân thể yếu

3. Đầu tường chĩa thẳng vào cửa chủ bị người đàm tiếu, đường đan chéo kẹp nhà trong gọng